Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Ölçme, Değerlendirme ve Rehberlik Kitapçıklarının Örnek Optik Formları

Ölçme, Değerlendirme ve Rehberlik Kitapçıklarının Örnek Ön Yüzleri

Öğrenciler ölçme araçlarını tamamladıktan sonra ayrıntılı değerdirmesi olan, anlaması kolay ve grafikli bir raporu okul yönetiminden alabilirler. Öğrenciler bu raporu online olarak giriş yaptıktan sonra  da görebilmektedirler.
Öğrenci örnek pdf raporu için tıklayınız.

Ölçme aracı sonuçlarının birlikte değerlendirilmesi ile istenilen niteliğe en uygun öğrenciler seçilebilir.
Çoklu değerlendirme kriterleri örneği için tıklayınız.

Bunlara ilaveten ileri düzey araştırmalar için ileri istatistik bilgileri de alınabilir;

  • Test istatistikleri: Aritmetik Ortalama, Medyan, Mod, Standart Sapma, Çeyrek Sapma, Ranj
  • Standart Puanlar: Z Puanı, T Puanı
  • Madde İstatistikleri: Madde Güçlük İndeksi, Madde Standart Sapması, Madde Ayırt Edicilik Gücü İndeksi, Madde Güvenirlik İndeksi, Madde varyansı