Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ÖDEREP bir ölçme değerlendirme ve rehberlik programı olup özelliklerini özetle şu başlıklar altında listeleyebiliriz:

 1. Ölçme değerlendirme için İnternet bağlantısı dışında kağıt, kalem veya herhangi bir ek programa ihtiyaç duyulmaması...
 2. Öğrenciler ve idareciler için yönetimi basit bir kullanım ekranı sunması...
 3. Ölçme değerlendirme araçlarının olabilecek en basit şekilde hazırlanıp, sonuçlarının en kompleks şekilde alınabilmesi...
 4. Üstün hiyerarşik sistemi ve fonksiyonları sayesinde onlarca okul, yüzlerce sınıf, binlerce öğrenci içinde en gelişmiş sıralama,sınıflama ve seçme işlemlerini yapabilmesi...
 5. Öğrencilerin site linki ile giriş yaparak, ölçme araçlarını yapıp sonuçlarını program kullanmadan alabilmeleri

 

Yapılacak rehberlik faaliyet alanları ve kullanılacak ölçme araçları;

 • Önleyici Rehberlik alanları: Uygun okul ve aile ortamını sağlamaya çalışma
  Kullanılacak ölçme araçları: Algılanan aile desteği ölçeği, Okul memnuniyeti anketi, Başarısızlık nedenleri anketi

 • Eğitsel Rehberlik alanları: Verimli ders çalışma ve öğrenme yöntemlerinin tespiti
  Kullanılacak ölçme araçları: Çalışma davranışları araştırması, Öğrenme stilleri testi

 • Gelişimsel Rehberlik alanları: İlgi ve yeteneklere göre mühendislik, yönetim, ekonomi alanlarında yetkin kişiler ile bilgilendirme ve tecrübe ortamı sunma
  Kullanılacak ölçme araçları: Mesleki eğilim belirleme araştırması, Holland mesleki tercih envanteri, Zekâ türleri testleri, Zekâ testleri, Akademik benlik algısı ölçeği, Başarı testleri

 

ÖDEREP idareci ve öğretmenler için ayrıntılı yönetim ve analiz imkanı sunmaktadır.

 • Yöneticiler kendilerine özgü ölçme araçlarını oluşturup, etki alanlarındaki öğrencilere uygulayabilirler.
 • Yöneticiler ölçme araçları sonuçlarını ise tamamen yorum ve sonuç odaklı analiz edebilirler.

Yöneticiler için hazır ölçme araçları da bulunmaktadır, isteğe göre ölçme araçları eklenmektedir.

Örnek ölçme araçları:

 • Çalışma Davranışları Değerlendirme Ölçeği
 • Holland Mesleki Gelişim Testi
 • Mesleki Eğilim Belirleme Testleri
 • Zeka Türleri Testleri
 • Zeka Testleri
 • Öğrenme Stilleri Testi
 • Algılanan Aile Desteği Ölçeği
 • Okul Memnuniyeti Anketi
 • Atılganlık Testi
 • Başarısızlık Nedenleri Anketi (Aile, Okul, Kişisel)
 • İçe ve Dışa Dönüklük Testi (Etkinlik, Sosyallik, Riske girme,
  Atılganlık, Kendini ifade, Düşünce boyutu ve sorumluluk
  olmak üzere 7 farklı durumda içe ve dışa dönüklük analiz edilir.)
 • Duygusal Denge Ölçeği (Kendini beğenme/Aşağılık, Mutluluk/Üzüntü,
  Kaygılı/Sakinlik, Takıntılı/Umursamazlık, Özgürlük/Bağımlılık,
  Hastalıklı/Sağlıklı hissetme ve, Suçluluk/Suçluluktan uzak olma
  olmak üzere 7 farklı duygu tipi analiz edilir.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Aşağıdaki videolardan ÖDEREP programının kısa tanıtımını ve uygulamasını izleyebilirsiniz